Jinthe du Bois du Pêcheur is de dochter van Fenne en bij ons thuis geboren op 21 maart 2014. Als derde pup van negen in totaal kwam zij ter wereld. Al heel vroeg viel zij ons positief op qua gedrag. Als kleinste liet ze zich de kaas niet van het brood eten en kreeg ze vaak voor elkaar wat ze wilde (de beste plaats aan de melkbar bijvoorbeeld, en als de veroveraar van het leukste speeltje waarbij de rest het nakijken had). Naarmate ze opgroeide in het nest bleek ze ook qua bouw veelbelovend te zijn. Doorslag in onze keuze om haar aan te houden gaf zeker ook de klik die er bestond tussen Fenne en Jinthe. Daar waar Jinthe was, was Fenne ook.

Aanhankelijk, slim, baasgericht maar zeker ook eigengereid zijn de woorden die haar het best omschrijven. Zij en Fenne zijn nog steeds twee handen op één buik en ook met Joppe klikt het heel goed.

Samen met Arisca heeft Jinthe een aantal cursussen doorlopen. Omdat Jinthe daar zo'n plezier aan beleefde zijn zij doorgegaan tot en met de VEG (voortgezette elementaire gehoorzaamheid) cursus. Momenteel gaan we met Jinthe naar de ringtraining en gaat zij af en toe naar een hondenshow. Daarnaast heeft Jinthe tijdens de Nationale Elevage van de Picardische herder in Frankrijk zowel haar CANT (schapenaanlegtest) als haar CSAU (socialiteits- en werkaanlegtest) behaald.

Lekker wandelen in het bos, mee naast de fiets en keten met Fenne en Joppe behoren tot haar favoriete bezigheden. Daarnaast vindt ze het leuk om mee te gaan naar evenementen. Zo is zij al tweemaal naar de hondenplons gegaan en ook naar Animal Event is zij met veel plezier mee geweest.

du Bois du Pêcheur
NL
EN
Copyright 2020 du Bois du Pêcheur